O-fagene — en satire under psevdonym

Bokessay_o-fag_Sjoberg_prosaboka

U-forlaget o-fagbøkerO-faget herjet i norsk grunnskole i mange år. Tanken var god, (“helhet og sammenheng” osv) men resultatet ble en katastrofe. Her fortelles noe av historien. under et enkelt psevdonym skrev jeg en nokså harselerende historie om min kamp mot o-fag, publisert i tidsskriftet Prosa, senere også i “Prosaboka”, en samling utvalgte artikler fra tidsskriftet. Jeg hadde ledet Naturfagutredningen for KUF, og dette ble slutten for O-faget da skolereformene på 1990-tallet (Hernes-reformene)