Hatties “Visible Learning”: Kritiske kommentarer

«Visible Learning»: Ny giv for norsk skole?
John Hatties bok «Visible Learning» har de siste årene vakt liv og røre i debatten om kvalitet og læring i skolen. Datagrunnlaget i boka har et omfang som ingen har sett maken til. Denne artikkelen er et forsøk på å gi litt bakgrunn for diskusjon ogkritisk refleksjon. Kronikk i tidsskriftet Utdanning.

Les mer…

Sjoberg_Hattie_Utdanning_21_2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s