Missbruka inte Hattie

”Missbruka inte Hattie”: John Hatties “Visible learning”, om ”vad som funkar” i klassrummet kan lätt missbrukas när skolledare letar snabba lösningar, I bakgrunden anar man ett tänkesätt där evidensbaserad pedagogik, målstyrning, budgetbalans och mätbara resultat är det enda som räknas.

(Skolporten 4/2013)

Sjøberg om John Hattie _Skolporten_4-2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s