Hattie-opplegg i Kristiansand, April 2015. Les med kritiske øyne…

For kr 4750 kan man delta på en dagskonferanse på Kilden Konserthus i Kristiansand. Der kan man også høre hans norske disippel Thomas Nordahl. Arrangøren er selskapet til James Nottingham, en sjarmerende og scenevant engelsk lærer med sans for gode historier. Hans konsulentfirma har fått lisens og enerett på “Visible Learning Plus”, et program bygd på Hatties bok av samme navn. Oppleggene selges skoler og kommuner, og på kurset får man et regneark slik at de kan regne ut elevens læringsutbytte, for en pris av drøyt 10 000 kr. Dagen etter Kristiansand kommer omtrent samme opplegg til Danmark, der Hatties stjerne lyser ennå klarere. Kalenderen forteller at det er mange slike besøk i Skandinavia i tiden som kommer.

Leder for Oppvekststyret i Kristiansand åpner konferansen…

Les mer kritiske øyne — og sjekk de linkene som oppgis i programmet.

Konferanse_med_John_Hattie_i_Kristiansand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s