USAs lærerkamp: forsvar den offentlige skolen, nei til vettløs testing

IMG_3400Lily Eskelsen Garcia er leder av USAs største fagforening, Nå har hun vært i Norge. på bildet er hun samme med (fra venstre) Steffen Handal, Svein Sjøberg og Simon Malkenes.


“I am a good teacher – really very good!” Slik starter Lily Eskelsen Garcia sitt foredrag i Utdanningsforbundet. Ikke akkurat beskjedent. Men vi skjønner raskt at hun har rett. Hun er en veldig god lærer! Og på skjermen viser hun fram presseklipp som viser at hun feires som “Teacher of the year” i staten Utah for noen år siden, omgitt av jublende barn. Da var hun en vanlig grunnskolelærer.

Nå er hun nyvalgt president i USAs største fagforening, National Education Assoociation, NEA. (http://www.nea.org/) De har tre millioner medlemmer, og har røtter tilbake til 1857. Utdanningsforbundet, Norges største fagforening har om lag 160 000 medlemmer. Som kjent; alt er mye større i USA.

Les mer i

Sjøberg, S. (2015). USAs lærerkamp. forsvar den offentlige skolen, nei til vettløs testing. Pedagogisk Profil, 1, 2015

Sjøberg_US_Schools_PedProfil_nr1-2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s