Heldagsskolen og forskningen

Forskningen gir ikke entydige svar, i alle fall ikke på verdispørsmål og hva slags samfunn vi vil ha.

Jeg har et leserinnlegg i Klassekampen 22.april 2015 (bildet). Teksten står også her….

Heldagsskolen_KK_22April2015Klassekampen 20. april preges av et oppslag om heldagsskolen. Forsida forteller at: “Venstresidas storsatsing på heldagsskole: Bygger ikke på forskning.” Overskriftene inne i avisa forsterker det sterkt negative og ikke minst politiske inntrykket: flere norske partier er på ville veier, de handler i strid med det forskningen kan fortelle.

Som så ofte, er det professor Thomas Nordahl som er sannhetsvitne. Det han sier i intervjuet inne i avisen er heldigvis nokså nøktern og forsiktig. Jeg antar også at det ikke er han som “går ut” med dette i media, men at han blir spurt og derfor kommer med svar. Det er greit nok, og på akkurat dette området er Nordahl på hjemmebane, så han kan også bygge på egne arbeider.

Men oppslaget fungerer noe bastant, som om han nærmest avviser heldagsskole ut fra sitt forskningsmessige belegg om at det ikke virker som man hadde tenkt.

Reformer i skole og samfunn bygger sjelden på bare forskning. En reform kan også være politisk, ideologisk og verdimessig begrunnet, eller ut fra praktiske hensyn som familie- og arbeidsliv. I dette tilfellet kan slikt spille inn, og det er helt legitimt.

Og “heldagsskole” er heller ikke noe entydig begrep, som forskning kan undersøke om “virker” eller ikke virker. Det samme gjelder selvsagt også for effekten av “skole” mer generelt. Det finnes gode og mindre gode skoler, og vi nedlegger ikke den norske skolen fordi det viser seg at den ikke oppfyller alle de forventninger man har til den.

En heldagsskole må fylles med innhold, personale og aktiviteter, og dette kan utformes på så ulik måte at man ikke på forhånd kan si noe om det har de virkninger man har tenkt seg.

Både professorer og journalister må være både kritiske og selvkritiske når man hevder “forskning viser at…”

Forskning gir ikke alltid entydige svar, i alle fall ikke på verdispørsmål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s