Nils Christie: En dannet rabulist

Nils Christie2Nils Christie døde i går (27. mai 2015). Han ble 87 år. Kjørt ned av trikken, på sykkel, som han brukte over alt. Selv til møter der antrekket skulle være fint. Det var aldri noe problem, sa han. Han ble 87 år. Det skrives i disse dager mange fine minneord om ham, og de bør vi lese. Minneordene vil selvsagt mest handle om det faget han grunnla: Kriminologi.
Mange, jeg også, husker stadig hans bok “Hvis skolen ikke fantes” fra 1982. Det ga mange av oss som var unge og jobbet med skole mye å tenke på.

Nils ChristieMange husker ham også som “kriminell” naturverner, da han ble bøtelagt for sin deltakelse i Alta-demonstrasjonene rundt 1981. Han begikk bevisst lovbrudd da han var med på forsøkene på å hindre utbyggingen av Alta-kraftverket. Det var både naturvern og vern om samenes rettigheter som var Christies anliggende. “Det er masse ulovligheter som jeg gjerne vil oppmuntre til. Det kan nemlig hende at de folkevalgte gjør noe uriktig, og da er det fint om det kan rettes opp”
Christie var ivrig på ski. Han kunne påtreffes utenfor de store løypene, langt inne i Nordmarka og på Krokskogen. Godt etter passerte 85 år. På treski, med bambusstaver og i nikkers og gammel anorakk. Alltid vennlig, på en nesten forfinet måte. Han hadde en merkelig kombinasjon av å være en slags “dannet rabulist”. Maktkritisk, men alltid høflig, vennlig, nesten kjærlig, også overfor dem han på sak var dypt uenig med.
Det var Pisa som “bragte oss sammen”, (det beste jeg kan si om Pisa, antakelig… )
Da Pisa og økende testing og “læringstrykk” festet grepet om norsk skolepolitikk, gikk Christie ut med forsvar for den norske skolen og dens verdigrunnlag. Hvem skulle tro at forfatteren av “Hvis skolen ikke fantes” skulle havne på akkurat den barrikaden? Jeg fikk mange fine møter med Nils Christie det siste drøye tiåret. Nå er det slutt. Han ble kjørt ned på sykkel, på vei til et møte med Torbjørn Røe Isaksen, kan jeg lese. Jeg antar at det var Røe Isaksen som hadde invitert ham. Det tjener ministeren til ære.

En hyllest til Fysikk på roterommet

 

Picture1Otto Øgrim og Helmut Ormestad var mine lærere som fysikkstudent ved Universitetet i Oslo . Etter hvert ble de mine mentorer da vi bygget opp et fagmiljø i fysikkdidaktikk. De ble Norges første TV-kjendiser da de i programmet ”Fysikk på roterommet” boltret seg i overraskende eksperimenter, med en glød som fanget de fleste. Programmet ble veldig populært, og gikk som en serie på NRK radio og tv på 60- og 70-tallet.

Nå er det 100 år siden Ormestad og Øgrim ble født, og ”Fysikk på roterommet” har gjenoppstått som utstilling i Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo. P2-programmet ”Abels tårn” besøkte utstillingen, og hentet inspirasjon til en spesialsending.

Her er en filmet versjon av Abels tårns sending om de to pionerene, og gjestene, Svein Sjøberg, Hanne Winther-Larsen, Jo Røislien og Einar Uggerud, utfører eksperimenter i beste Øgrim og Ormestad-ånd

Her ser du programmet:

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19852

Lærerne: Fra profesjon til målstyrt funksjonær?

Les artikkelen, publisert i Pedagogisk Profil, nr 2 2015

Sjøberg_Lærere-fra_profesjon_til_funksjonær_Ped_Profil_2_2015

Den norske læreplanen har en generell del. Den angir de overordne­de perspektivene for skolen. Mye handler om læreren. Som dette:L97_LARGE

Den gode lærer kan sitt fag – sin del av vår felles kulturarv. Slik fagkunnskap kan en ikke vente at barn og unge skal utvikle på egen hånd. [….] En lærer må derfor beherske faget godt, både for å kunne formidle med kyndighet og møte de unges vitelyst og virketrang.

Lærere må kjenne kunnskapens grenser og muligheter – også for å holde seg à jour og vokse i kompetanse når ny viten vinnes gjennom faglig utvikling eller forskning. En lærer som skal fungere godt, må selv ha mulighet for å komme videre i sin egen utvikling gjennom etter- og videreutdanning.

Slik beskrives den myndige og kyndige læreren i nesten litterære vendinger.

Den generelle del av læreplanen kan få lærere til å rette ryggen, se seg i speilet og gå stolt til sin gjerning. Men nå vil Høyre/ FrP-regjeringen sette strek over denne planen, de vil erstatte den med noe mer tidsriktig, heter det. Antakelig et bedre “styringsingsinstrument”. Og da hjelper det ikke at denne planen antakelig er det eneste dokumentet som lærerne liker, og til og med leser med glede og kanskje begeistring

(Les artikkelen, publisert i Pedagogisk Profil, nr 2 2015)

Sjøberg_Lærere-fra_profesjon_til_funksjonær_Ped_Profil_2_2015

José Mariano Gago – personal memories

marianogagohd

José Mariano Gago, one of Europe’s most remarkable scientist and politicians has passed away, only 66 years of age. He was an important person for the struggle for democracy in Portugal in the 1970’s, a key researcher at CERN, and a great minister of science, research and education in Portugal. He has created Ciência Viva, Europe’s most celebrated initiative for what he always called “science culture”.

I had the pleasure of working with him for 20 years. I also learned to know as an extraordinary warm and caring person, always being interested in the welfare and happiness of other people. He will be remembered – and we will miss him.

Here are some notes in his memory, written for the site Homenagem José Mariano Gago, established by friends and colleauges  http://www.marianogago.org/

José Mariano Gago _in memory