Lærerne: Fra profesjon til målstyrt funksjonær?

Les artikkelen, publisert i Pedagogisk Profil, nr 2 2015

Sjøberg_Lærere-fra_profesjon_til_funksjonær_Ped_Profil_2_2015

Den norske læreplanen har en generell del. Den angir de overordne­de perspektivene for skolen. Mye handler om læreren. Som dette:L97_LARGE

Den gode lærer kan sitt fag – sin del av vår felles kulturarv. Slik fagkunnskap kan en ikke vente at barn og unge skal utvikle på egen hånd. [….] En lærer må derfor beherske faget godt, både for å kunne formidle med kyndighet og møte de unges vitelyst og virketrang.

Lærere må kjenne kunnskapens grenser og muligheter – også for å holde seg à jour og vokse i kompetanse når ny viten vinnes gjennom faglig utvikling eller forskning. En lærer som skal fungere godt, må selv ha mulighet for å komme videre i sin egen utvikling gjennom etter- og videreutdanning.

Slik beskrives den myndige og kyndige læreren i nesten litterære vendinger.

Den generelle del av læreplanen kan få lærere til å rette ryggen, se seg i speilet og gå stolt til sin gjerning. Men nå vil Høyre/ FrP-regjeringen sette strek over denne planen, de vil erstatte den med noe mer tidsriktig, heter det. Antakelig et bedre “styringsingsinstrument”. Og da hjelper det ikke at denne planen antakelig er det eneste dokumentet som lærerne liker, og til og med leser med glede og kanskje begeistring

(Les artikkelen, publisert i Pedagogisk Profil, nr 2 2015)

Sjøberg_Lærere-fra_profesjon_til_funksjonær_Ped_Profil_2_2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s