Her alle inhabile. Om lærebøkene i o-faget. (ønskereprise fra 1996)

O-fag-bøkene til Universitetsforlaget dominerte markedet i et titalls år.

O-fag-bøkene til Universitetsforlaget dominerte markedet i et titalls år.

Bokessay_o-fag_Sjoberg_prosaboka

20-års-jubileet for det faglitterære tidsskriftet Prosa (juni 2015) er som alltid god lesing. I et intervju får jeg usedvanlig positiv omtale av redaktør Mari Toft (som opererte under psevdonymet Syphilia Morgenstierne). Hun sier om sin redaktørperiode:
“Den største enkeltprestasjonen må ha vært Svein Sjøbergs rapport i nr 4/1996 om hvor dårlig det var fatt med samtlige lærebøker i det såkalte o-faget, en konstruksjon som dekket både naturfag og samfunnsfag, og som heldigvis ble borte like etter. Essayet hans er rystende lesning den dag i dag.
Selv med sin universitetstilknytning (sic!) tilhører Svein Sjøberg den meget eksklusive gruppen uavhengige intellektuelle i Norge.”

På utallige (2-3) oppfordringer kommer ønskereprisen her. også dette skrevet under et åpenbart psevdonym, Nievs Grebøjs.
O-faget var et trist kapittel, men Naturfagutredningen, som jeg ledet for KUF i 1993-95, var grunn nok til at det ble slutt på denne galskapen. Naturfag kom tilbake i den norske læreplanen.

– Skolebøker som ble skrevet av folk som ikke kan fagene, godkjent av folk uten fagkunnskap, og brukt av lærere uten faglig bakgrunn. Da måtte det gå galt… –
Bokessayet ble også trykket i Prosaboka, som Mari Toft ga ut 2007 på sitt eget forlag, Fritt og Vilt.
Les, le og lær.
Bokessay_o-fag_Sjoberg_prosaboka

Her er utdrag fra bøkenes leksikon:
“Fakta: det som er sant”:

Atom: minste del av et stoff, mest brukt om atomkraft (4. klasse)

Bakterie: celle som kan være årsak til sykdom eller råte

Basill: sykdomsbakterie

Virus: sykdomsbasill (3. klasse)

Virus: smittestoff (4. klasse)

Infeksjon: smitte av bakterier

Bre: isrest fra istiden

Data: opplysninger, helst fra en datamaskin

Datamaskin: maskin som lagrer og gjengir opplysninger

Elektrisitet er mangel på «noe»

Energi er kraft

Globus: jordkule med påtrykt kart

Globus: kule som er et bilde av jorda (4. klasse)

Høytrykk: fint vær, motsatt av lavtrykk

Lavtrykk: uvær

Atomkraft: kjernekraft

Kjernekraft: atomkraft

Puls: støt av blod i blodårene

Sikkerhetsnål: eldgammel festenål

Skjermbilde: fotografi av organer inne i kroppen

Stråling: radioaktivt utslipp

Utslipp: oftest om røyk eller vann som er forurenset

Forurensning: forsøpling eller forgifting av naturen

Watt: lysstyrke (3. klasse)

Watt: strømstyrke (4. klasse)

Og det var o-faget….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s