O-fagssyndromet — et skolefags vekst og fall

Klassekampen 18. oktober 2017

Kjemiske stoffer hører ikke til i naturen. Det er menneskene som har laget dem på kunstig måte. […] Avfall som hører til i naturen, blir brutt ned og gjort om til nyttige stoffer. Men naturen vil ikke ha noe å gjøre med de kunstige stoffene. De gjør skade på naturen.

De som gikk på grunnskolen fra 1974 frem mot år 2000, kan ha lært dette. De hadde nemlig det såkalte orienteringsfaget, også kalt o-fag, og teksten er fra en av lærebøkene i dette faget. Sitatet er interessant, dels fordi det faglig er helt feil, dels fordi det røper et natursyn som vi finner i en del naturreligioner, nemlig at Naturen er besjelet med en egen vilje og hensikt av nærmest guddommelig karakter.
Denne artikkelen handler om lærebøkene i o-faget.

Denne teksten er basert på et kapittel i boka Sann opplysning? Redigert av Merethe Roos og Johan Tønnesson. Boka har 20 kapitler, skrevet av om lag like mange forfattere. Den tverrvitenskapelige boka har undertittelen Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer, og ble lansert 17. oktober 2017.

O-fagssyndromet_ Klassekampen Sjøberg_18_okt_2017.docx