John Hatties “Visible Learning”: Ny giv for norsk skole? (2012)

John Hatties bok «Visible Learning» har de siste årene vakt liv og røre i debatten om kvalitet og læring i skolen i en rekke land. Datagrunnlaget i boka har et omfang som ingen har sett maken til, og det gjør at den har fått en enorm beydning, spesielt i land der boka har fått streke støttespillere, slik som i Norge.
Det dreier seg om betydningen av lekser, om skolestørrelse, om klassestørrelse, IKT i skolen, lærerutdanning osv.
Denne forskningen brukes og misbrukes på utallige måter, og det er viktig å kjenne til noen detaljer.
Denne artikkelen er et forsøk på å gi litt bakgrunn for diskusjon og kritisk refleksjon.

Sjoberg_Hattie_Utdanning_21_2012

Hattie_visible_LearningHattie_barometer_2_hinge

 

I Utdanning nr 21 2012 hadde jeg en artikkel om dette

Sjoberg_Hattie_Utdanning_21_2012