PISA-syndromet (Nytt Norsk Tidsskrift 2014)

Sjøberg, Svein (2014). Pisa-syndromet. Hvordan norsk skolepolitikk blir styrt av OECD.  Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (1) s. 30-43

Ingress
OECDs PISA-prosjekt har forandret norsk skole. PISA former offentlighetens bilde av skolen og legger premissene for skolepolitikken. Knapt en dag går uten at PISA nevnes i media, og resultatene brukes og misbrukes av journalister og politikere. PISA-prosjektet er ikke et pedagogisk prosjekt, det er et politisk prosjekt, og det må forstås som samfunnsfenomen. Det dreier seg om globalisering av utdanningssektoren, om troen på at konkurranse fremmer kvalitet, både mellom elever, skoler, lærere og ikke minst mellom nasjonene. Målet er at skolen skal effektiviseres, og at skolens primære mål skal være at å forberede de unge til å bli produktive i en konkurransepreget global økonomi. PISA trumfer skolens brede dannelsesmandat, og omdefinerer skolens mål og mening.

Les mere….

PISA-Syndromet_Sjøberg_Nytt_Norsk_Tidsskrift_1-2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s