O-fagssyndromet — et skolefags vekst og fall

Klassekampen 18. oktober 2017

Kjemiske stoffer hører ikke til i naturen. Det er menneskene som har laget dem på kunstig måte. […] Avfall som hører til i naturen, blir brutt ned og gjort om til nyttige stoffer. Men naturen vil ikke ha noe å gjøre med de kunstige stoffene. De gjør skade på naturen.

De som gikk på grunnskolen fra 1974 frem mot år 2000, kan ha lært dette. De hadde nemlig det såkalte orienteringsfaget, også kalt o-fag, og teksten er fra en av lærebøkene i dette faget. Sitatet er interessant, dels fordi det faglig er helt feil, dels fordi det røper et natursyn som vi finner i en del naturreligioner, nemlig at Naturen er besjelet med en egen vilje og hensikt av nærmest guddommelig karakter.
Denne artikkelen handler om lærebøkene i o-faget.

Denne teksten er basert på et kapittel i boka Sann opplysning? Redigert av Merethe Roos og Johan Tønnesson. Boka har 20 kapitler, skrevet av om lag like mange forfattere. Den tverrvitenskapelige boka har undertittelen Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer, og ble lansert 17. oktober 2017.

O-fagssyndromet_ Klassekampen Sjøberg_18_okt_2017.docx

En hyllest til Fysikk på roterommet

 

Picture1Otto Øgrim og Helmut Ormestad var mine lærere som fysikkstudent ved Universitetet i Oslo . Etter hvert ble de mine mentorer da vi bygget opp et fagmiljø i fysikkdidaktikk. De ble Norges første TV-kjendiser da de i programmet ”Fysikk på roterommet” boltret seg i overraskende eksperimenter, med en glød som fanget de fleste. Programmet ble veldig populært, og gikk som en serie på NRK radio og tv på 60- og 70-tallet.

Nå er det 100 år siden Ormestad og Øgrim ble født, og ”Fysikk på roterommet” har gjenoppstått som utstilling i Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo. P2-programmet ”Abels tårn” besøkte utstillingen, og hentet inspirasjon til en spesialsending.

Her er en filmet versjon av Abels tårns sending om de to pionerene, og gjestene, Svein Sjøberg, Hanne Winther-Larsen, Jo Røislien og Einar Uggerud, utfører eksperimenter i beste Øgrim og Ormestad-ånd

Her ser du programmet:

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19852

Naturfagdidaktikk i tilbakeblikk: Gode ord om Svein Lie ved hans 70-års dag

Aside

De fleste tenker nok først og fremst på Svein Lie som forskeren bak internasjonale tester som TIMSS og PISA. Sveins engasjement i slike studier begynte rundt 1990. Da var Svein 50 år, og han hadde selvsagt rukket å gjøre mye annet viktig før ”PISA-epoken” startet. Dette kapittelet handler om noe av dette.

Sjoberg_Naturfagdidaktisk_tilbakeblikk_SveinLie_bok_2012