Professorens tordentale (Klassekampen 12.sept 2015)

Pedagogens tordentale
Klassekampen 12. sept 2015
Svein Sjøberg, fysiker og skoleforsker.
(Teksten gjengitt nedenfor)

Tjeldvoll_Sjøberg_KK_Sep12_01

Han kan få sagt det, Arild Tjeldvold, pensjonert professor i internasjonal pedagogikk. I Klassekampen 7. september er han ikke nådig i sin dom over norsk skole og dens lærere.
(se oppslaget nedenfor)Tjeldvoll_Klassekampen_7sept_2015

Noen sitater:
Norge er det eneste land hvor flertallet ikke synes kunnskap er viktig verdi. Det indikerer en egenartet norsk kultur – det er viktigere å lære sammen, enn hva man lærer. Enhetsskolen bryter avgjørende med skolens historiske vesen og menneskers egenart. …Svake norske lærere er en effekt av enhetsskolen. … Ikke bare kastes tiden bort. Det læres også at slurv og uansvarlighet går upåtalt, samt at resultater ikke egentlig er viktige. …. Demokratitenkning må foregå på andre arenaer. Elevene må settes i klasser etter evner”.

Så langt Tjeldvoll. Man må vel si at dette er “nye” toner i en norsk sammenheng, eller kanskje er det et ekko fra en fjern fortid? For her refser Tjeldvoll sentrale prinsipper i nærmere hundre års norsk skolehistorie. Tjeldvoll sier det ikke rett ut, men det ser ut til at han avviser selve verdigrunnlaget for norsk skole, slik vi finner det uttrykt i formålsparagrafen for skolen, nylig vedtatt av et samlet Storting. Han plasserer seg langt utenfor selv den mest konservative, for ikke å si reaksjonære fløy innen norsk skoledebatt. Og langt utenfor det ethvert norsk parti står for.

Riktig nok hadde vi en periode for noen tiår siden, da mange fagpedagoger og en politisk venstreside var mer opptatt av skolen som sosial institusjon enn som arena for læring. Men den tid er forbi. I dag er nok overspillet i motsatt retning. Dagens norsk skole er preget av “læringstrykk” og jakten på målbare “læringsresultater”. Det kjempes om å komme høyt på rangeringene på både internasjonale og nasjonale tester og prøver.

Tjeldvoll ser altså bare mørke sider ved en enhetsskole med likhetsidealer, progressiv pedagogikk, prosjektarbeid, sosial læring og demokratisk opplæring.

Men han ser lys i denne norske tunnelen. Det er uttrykt i kronikkens tittel: “Kunnskapens renessanse”, nemlig “de internasjonale kvalitetsskolene … der ideene til Platon og Konfutse gjelder.” Ja, den beste skolen hadde vi vel for 2500 år siden.

Han kan få sagt det, professoren som er kommet hjem etter mange år på Taiwan..

(Nedenfor: Slik er Tjeldvoll presentert i Store Norske Leksikon … med Tjeldvoll som fagansvarlig…)

Arild Tjeldvoll

One thought on “Professorens tordentale (Klassekampen 12.sept 2015)

  1. Helt enig. Gjennom et langt liv i norsk vgs, har sosial trivsel blitt prioritert høyere enn faktisk kunnskap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s