Teknologioptimistene (intervju, Klassekampen 22. sept 2015)

Teknologovetro_KK_22sept 2015

Her som pdf-fil: Teknologioptimisme_KK_22sept_2015

Bjørn Vassnes har skrevet en interessant bok: Homo Digitalis, og Klassekampen har hatt flere artikler knyttet til dette, spesielt til bruken av IKT i skolen. Her er også et intervju med undertegnede (som slett ikke er noen toppeksepert på dette feltet). Jeg syns det er betimelig at Vassnes kommer med kritikk, men jeg tror han setter saken for mye på spissen. (Jeg tror ikke at menneskeheten er i fare for å degenere av denne teknologien.)

Noen vil erstatte læreren med iPad-er. Denne entusiasmen over ny teknologi har vi sett mange ganger tidligere, også da skoleradio kom, senere med skolefilm, så med “programmert undervisning”, så med TV og med videoprogrammer. Poenget har hele tiden vært at teknologien nærmest skulle gjøre læreren overflødig. Skolen skulle være “teacher proof”. Helfrelste teknologioptimister har overbevist politikerne om at vi må satse Stort. Bak i kulissene står det grupper med store kommersielle interesser. IBM, Apple, Microsoft og utallige andre. Pearson er nykommeren, kanskje den tøffeste i klassen. Milliard-fortjeneste allerede, og med risikokapital som krever avkastning til investorene.

Studier som Eurobarometer viser at Norge ligger klart i toppen i bruk av IKT, både for barn og voksne, og i skole, arbeidsliv og i privatlivet. Likevel er det mange som ser det som en sin oppgave å dytte stadig mer teknologi på elevene. Er det én ting dagens unge ikke trenger hjelp til, er det å få tilgang til enda mer teknologi.

Boka til Vassnes er viktig og lesverdig. Man kanskje for dystopisk og pessimistisk. Og kanskje for selektiv i bruk av kilder, slik man ofte blir når man har et klart budskap. Men ingen iPad eller pc kan erstatte den personlige kontakten mellom en god lærer og eleven. For å bli menneske må man møte mennesker, skriver Vassnes,

Her er Intervjuet som pdf-fil: Teknologioptimisme_KK_22sept_2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s