Norsk Læreplan, generell del, 1993 (“originalen”, med illustrasjoner)

Den generelle del av norsk læreplan ble gitt ut i 1993. Den var gjennomillustrert og med uthevede nøkkelsitater. Den framstår som et vakkert og tiltalende dokument, der tekst og bilder må omtales som et åndsverk. I denne formen ble den også gitt ut som hefte på en rekke ulike språk, deriblant engelsk tysk, fransk, russisk, kinesisk og japansk. Den vakte og vekker) begeistring i andre land.
På KDs nettsider finnes nå bare “brødteksten”, uten bilder og tilrettelagt design. Det er synd, for planens rolle som inspirasjon forsvinner. (Men da blir det lettere å erstatte den med noe nytt, kanskje?)
Her er “originalen”, fra 1993:
Laereplan-generell-del-bokmaal_1993