Her alle inhabile. Om lærebøkene i o-faget. (ønskereprise fra 1996)

O-fag-bøkene til Universitetsforlaget dominerte markedet i et titalls år.

O-fag-bøkene til Universitetsforlaget dominerte markedet i et titalls år.

Bokessay_o-fag_Sjoberg_prosaboka

20-års-jubileet for det faglitterære tidsskriftet Prosa (juni 2015) er som alltid god lesing. I et intervju får jeg usedvanlig positiv omtale av redaktør Mari Toft (som opererte under psevdonymet Syphilia Morgenstierne). Hun sier om sin redaktørperiode:
“Den største enkeltprestasjonen må ha vært Svein Sjøbergs rapport i nr 4/1996 om hvor dårlig det var fatt med samtlige lærebøker i det såkalte o-faget, en konstruksjon som dekket både naturfag og samfunnsfag, og som heldigvis ble borte like etter. Essayet hans er rystende lesning den dag i dag.
Selv med sin universitetstilknytning (sic!) tilhører Svein Sjøberg den meget eksklusive gruppen uavhengige intellektuelle i Norge.”

På utallige (2-3) oppfordringer kommer ønskereprisen her. også dette skrevet under et åpenbart psevdonym, Nievs Grebøjs.
O-faget var et trist kapittel, men Naturfagutredningen, som jeg ledet for KUF i 1993-95, var grunn nok til at det ble slutt på denne galskapen. Naturfag kom tilbake i den norske læreplanen.

– Skolebøker som ble skrevet av folk som ikke kan fagene, godkjent av folk uten fagkunnskap, og brukt av lærere uten faglig bakgrunn. Da måtte det gå galt… –
Bokessayet ble også trykket i Prosaboka, som Mari Toft ga ut 2007 på sitt eget forlag, Fritt og Vilt.
Les, le og lær.
Bokessay_o-fag_Sjoberg_prosaboka

Her er utdrag fra bøkenes leksikon:
“Fakta: det som er sant”:

Atom: minste del av et stoff, mest brukt om atomkraft (4. klasse)

Bakterie: celle som kan være årsak til sykdom eller råte

Basill: sykdomsbakterie

Virus: sykdomsbasill (3. klasse)

Virus: smittestoff (4. klasse)

Infeksjon: smitte av bakterier

Bre: isrest fra istiden

Data: opplysninger, helst fra en datamaskin

Datamaskin: maskin som lagrer og gjengir opplysninger

Elektrisitet er mangel på «noe»

Energi er kraft

Globus: jordkule med påtrykt kart

Globus: kule som er et bilde av jorda (4. klasse)

Høytrykk: fint vær, motsatt av lavtrykk

Lavtrykk: uvær

Atomkraft: kjernekraft

Kjernekraft: atomkraft

Puls: støt av blod i blodårene

Sikkerhetsnål: eldgammel festenål

Skjermbilde: fotografi av organer inne i kroppen

Stråling: radioaktivt utslipp

Utslipp: oftest om røyk eller vann som er forurenset

Forurensning: forsøpling eller forgifting av naturen

Watt: lysstyrke (3. klasse)

Watt: strømstyrke (4. klasse)

Og det var o-faget….

O-fagene — en satire under psevdonym

Bokessay_o-fag_Sjoberg_prosaboka

U-forlaget o-fagbøkerO-faget herjet i norsk grunnskole i mange år. Tanken var god, (“helhet og sammenheng” osv) men resultatet ble en katastrofe. Her fortelles noe av historien. under et enkelt psevdonym skrev jeg en nokså harselerende historie om min kamp mot o-fag, publisert i tidsskriftet Prosa, senere også i “Prosaboka”, en samling utvalgte artikler fra tidsskriftet. Jeg hadde ledet Naturfagutredningen for KUF, og dette ble slutten for O-faget da skolereformene på 1990-tallet (Hernes-reformene)