Naturfagdidaktikk i tilbakeblikk: Gode ord om Svein Lie ved hans 70-års dag

Aside

De fleste tenker nok først og fremst på Svein Lie som forskeren bak internasjonale tester som TIMSS og PISA. Sveins engasjement i slike studier begynte rundt 1990. Da var Svein 50 år, og han hadde selvsagt rukket å gjøre mye annet viktig før ”PISA-epoken” startet. Dette kapittelet handler om noe av dette.

Sjoberg_Naturfagdidaktisk_tilbakeblikk_SveinLie_bok_2012